Skip to main content

Dit privacybeleid beschrijft hoe BV Rene Stevens (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.

2. Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw aanvragen en bestellingen.
  • Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.
  • Het communiceren met u over onze producten en diensten.
  • Het beheren van uw account, indien van toepassing.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende situaties:

  • Met dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten, zoals betalingsverwerkers en logistieke partners.
  • Wanneer dit wettelijk verplicht is of om te voldoen aan juridische procedures.
  • Met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

5. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

6. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

BV Rene Stevens
Lange Kroonstraat 73
B-2530 Boechout
T: +32 3 827 17 86
E: info@stevens-rene.be

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht.

Close Menu

BV Rene Stevens

Lange Kroonstraat 73
B-2530 Boechout

T: +32 3 827 17 86
E: info@stevens-rene.be

BTW: BE 0408.086.423